Bibliotheek

Digidingen-desk is een website voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Jongeren krijgen tussen hun 14e en 21e jaar steeds vaker te maken met digitale diensten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting, of het aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag.

Digidingen-desk heeft als doel jongeren zoveel mogelijk hulp te bieden bij het daadwerkelijk regelen van dit soort digitale zaken bij overheids- en andere organisaties. Hiervoor vind je per thema duidelijke stappenplannen, instructiefilmpjes, tips en hulpplekken.

Je kunt Digidingen-desk gebruiken binnen je Informatiepunt Digitale Overheid.

Veel jongeren vinden het lastig om zelfstandig digitale overheidszaken te regelen. Niet alle jongeren kunnen terugvallen op ouders/opvoeders om hen te helpen bij deze zaken. Het is dus belangrijk dat er plekken zijn waar professionals hen kunnen helpen.

Als medewerker van de bibliotheek kun je Digidingen-desk gebruiken binnen het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld binnen IDO in je bibliotheek, maar ook op locatie op een school. Meer hierover is te vinden in de e-learning IDO binnen BibliotheekCampus.

Als jongeren bij het IDO komen met hulpvragen over het gebruik van digitale regelingen van de overheid, kun je hen wijzen op de bijpassende thema’s binnen Digidingen-desk en hen laten zien hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Ook kun je de jongeren met hulp van Digidingen-desk waar nodig ondersteunen bij het daadwerkelijk regelen van de digitale zaken met de overheid en andere organisaties.

Daarnaast kun je voorlichting verzorgen over de onderwerpen uit Digidingen-desk aan de hand van thema’s zoals ‘Help, ik word 18! Wat moet ik allemaal regelen?’ of ‘Hoe laat ik geen geld liggen?’ etc. Als inspiratie voor voorlichtingen of informatiesessies hebben we kletskaarten ontwikkeld om zo het gesprek met en door jongeren over de diverse thema’s aan te (laten) gaan.

Wie mag er een kopie van jouw ID-kaart maken? Wat is een basisbeurs? En is een zorgverzekering voor iedereen verplicht? Met de kletskaarten van Digidingen-desk ga je aan de hand van vragen, stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek over de digitale overheid. Print en knip ze uit en start het gesprek!

Kletskaarten

Er zijn verschillende manieren waarop je Digidingen-desk als bibliotheek kunt gebruiken. Bijvoorbeeld:

  • Je kunt de stappenplannen uit Digidingen-desk geplastificeerd neerleggen binnen je Informatiepunt Digitale Overheid of op de jongerenafdeling met computers waarop de website Digidingen-desk openstaat.
  • Je kunt gebruikmaken van de pr-middelen in de toolkit om Digidingen-desk onder de aandacht te brengen in je netwerk.
  • Je kunt Digidingen-desk onder de aandacht brengen van scholen die het lesmateriaal Doe je digiding! gebruiken of die daar interesse in hebben.
  • Je kunt Digidingen-desk onder de aandacht brengen van lokale partners zoals jongerenwerk, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening etc. Ook zij spelen vaak een rol bij het begeleiden van jongeren die moeite hebben met dit soort zaken of die dreigen in de schulden te komen die verkeerd of geen gebruik van overheidsregelingen die er voor hen zijn.

Wil jij jongeren attenderen op Digidingen-desk? In de toolkit vind je handige (communicatie)materialen zoals een animatie(video), checklist, flyers, kletskaarten, logo, posters, voorbeeldberichten voor sociale media en een voorbeeldbrief voor ouders.

Aanvragen toolkit

Andere websites met handige informatie over wat je moet regelen tussen je 14e en 21e zijn de scholierenpagina van het NIBUD, de Checklist 18 Jaar worden van de Rijksoverheid, de website van 18ennu.nl en de website Informatiepunt Digitale Overheid.

Als medewerker van de bibliotheek kun je soms niet alle vragen van de jongeren begeleiden, omdat dat soms voorbij de expertise en rol van de medewerker gaat. Daarom is het van belang goed inzicht te hebben in plekken waarnaar je jongeren - bij voorkeur lokaal - kunt doorverwijzen. Zoals naar jongerenwerk, buurthuiswerk, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening. belastingadviseur, DUO Servicepunt et cetera. Dit vraagt om een goed beeld van de lokale sociale kaart en goede lokale contacten en afspraken met deze organisaties.

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid – (v)mbo is het online lesprogramma dat Stichting Digisterker heeft ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw vmbo en onderbouw mbo. In dit lesprogramma worden leerlingen maximaal voorbereid op levensgebeurtenissen tussen hun 14e en 18e jaar waarbij zij te maken krijgen met digitale diensten van overheids- en andere organisaties. Steeds meer scholen zetten dit lesmateriaal in. Ook veel bibliotheken bieden Doe je digiding! aan als onderdeel van hun educatieve dienstverlening in het vo en mbo.

Digidingen-desk heeft als doel jongeren zoveel mogelijk hulp te bieden bij het daadwerkelijk regelen van de digitale zaken bij overheids- en andere organisaties.

De nieuwsbrief 'Jongeren en de digitale overheid' verschijnt vijf keer per jaar. In iedere editie lees je meer over de laatste ontwikkelingen van Digidingen-desk en Doe je digiding! en vind je praktische tips over jongeren en de digitale overheid. De nieuwsbrief richt zich op het onderwijs, bibliotheken en jongerenwerk.

Meld je aan

Wil je wekelijks op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen over jongeren en de digitale overheid? Volg ons op LinkedIn.

Heb je vragen of opmerkingen over de website? Vul dan hier een contactformulier in. Het contactformulier is niet bedoeld voor inhoudelijke hulpvragen bij de diverse thema’s. Daarvoor verwijzen wij je graag naar het kopje onderaan elk thema ‘Waar vind ik hulp?’.