Bibliotheek

Digidingen-desk is een website voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Jongeren krijgen tussen hun 14e en 21e jaar steeds vaker te maken met digitale diensten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting, of het aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag.

Digidingen-desk heeft als doel jongeren zoveel mogelijk hulp te bieden bij het daadwerkelijk regelen van dit soort digitale zaken bij overheids- en andere organisaties. Hiervoor vind je per thema duidelijke stappenplannen, instructiefilmpjes, tips en hulpplekken.

Je kunt Digidingen-desk gebruiken binnen je Informatiepunt Digitale Overheid.

Veel jongeren vinden het lastig om zelfstandig digitale overheidszaken te regelen. Niet alle jongeren kunnen terugvallen op ouders/opvoeders om hen te helpen bij deze zaken. Het is dus belangrijk dat er plekken zijn waar professionals hen kunnen helpen.

Als medewerker van de bibliotheek kun je Digidingen-desk gebruiken binnen het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld binnen IDO in je bibliotheek, maar ook op locatie op een school. Meer hierover is te vinden in de e-learning IDO binnen BibliotheekCampus.

Als jongeren bij het IDO komen met hulpvragen over het gebruik van digitale regelingen van de overheid, kun je hen wijzen op de bijpassende thema’s binnen Digidingen-desk en hen laten zien hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Ook kun je de jongeren met hulp van Digidingen-desk waar nodig ondersteunen bij het daadwerkelijk regelen van de digitale zaken met de overheid en andere organisaties.

Daarnaast kun je voorlichting verzorgen over de onderwerpen uit Digidingen-desk aan de hand van thema’s zoals ‘Help, ik word 18! Wat moet ik allemaal regelen?’ of ‘Hoe laat ik geen geld liggen?’ etc. Als inspiratie voor voorlichtingen of informatiesessies hebben we kletskaarten ontwikkeld om zo het gesprek met en door jongeren over de diverse thema’s aan te (laten) gaan.

Wie mag er een kopie van jouw ID-kaart maken? Wat is een basisbeurs? En is een zorgverzekering voor iedereen verplicht? Met de kletskaarten van Digidingen-desk ga je aan de hand van vragen, stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek over de digitale overheid. Print en knip ze uit en start het gesprek!

Kletskaarten

Er zijn verschillende manieren waarop je Digidingen-desk als bibliotheek kunt gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • Je kunt de stappenplannen uit Digidingen-desk geplastificeerd neerleggen binnen je Informatiepunt Digitale Overheid of op de jongerenafdeling met computers waarop de website Digidingen-desk openstaat.
 • Je kunt gebruikmaken van de pr-middelen in de onderstaande toolkit om Digidingen-desk onder de aandacht te brengen in je netwerk.
 • Je kunt Digidingen-desk onder de aandacht brengen van scholen die het lesmateriaal Doe je digiding! gebruiken of die daar interesse in hebben.
 • Je kunt Digidingen-desk onder de aandacht brengen van lokale partners zoals jongerenwerk, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening etc. Ook zij spelen vaak een rol bij het begeleiden van jongeren die moeite hebben met dit soort zaken of die dreigen in de schulden te komen die verkeerd of geen gebruik van overheidsregelingen die er voor hen zijn.

Wil jij jongeren attenderen op Digidingen-desk? Maak dan gebruik van onze toolkit met vrij te gebruiken, kant-en-klare pr-materialen. In de toolkit vind je een poster, flyer, voorbeeldberichten voor sociale media, afbeeldingen en kletskaarten. Klik hieronder op de materialen die je wilt downloaden.

Wie mag er een kopie van jouw ID-kaart maken? Wat is een basisbeurs? En is een zorgverzekering voor iedereen verplicht? Met de kletskaarten van Digidingen-desk ga je aan de hand van vragen, stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek over de digitale overheid. Print en knip ze uit en start het gesprek!

Kletskaarten

Wil je ouders op de hoogte stellen van de digitale (overheids)zaken die hun kind moet regelen tussen 14 en 21 jaar? Maak dan gebruik van deze voorbeeldbrief.

Wil je jongeren op de hoogte stellen vanaf welke leeftijd zij de digitale (overheids)zaken goed geregeld moet hebben? Maak dan gebruik van deze checklist waarin jongeren precies zien wat ze moet regelen tussen hun 14e en 21e jaar .

Ben jij informatiemedewerker in een bibliotheek, en werk je in het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)? Misschien heb je er dan behoefte aan meer te weten over jongeren en over hoe je hen kan helpen bij hun vragen rondom de digitale overheid. Meld je dan aan voor de training ‘Training Begeleider IDO voor jongeren met Digidingen-desk. Hierin maak je kennis met jongeren en de digitale overheid, leer je de doelgroep kennen, maak je kennis met de website Digidingen-desk en verken je hoe je zinvolle samenwerkingen rondom jongeren en de digitale overheid kan aangaan binnen jouw gemeente.

Voor wie?

Je hebt als bibliotheekmedewerker het IDO in je pakket. Je wilt graag met de doelgroep jongeren aan de slag.

Programma

De training bestaat uit een interactief en praktijkgericht programma. De volgende onderwerpen komen aan bod:

   • informatie over jongeren en de digitale overheid: informatie over waar jongeren in het contact met digitale diensten van overheidsorganisaties tegenaan lopen.
   • informatie over het jongerenprogramma van Stichting Digisterker: de website Digidingen-desk en het onderwijsprogramma Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid.
   • oefenen met casussen gericht op gespreksvoering jongeren.
   • hoe je op een goede manier jongeren kan ondersteunen bij vragen rondom digitale diensten van de overheid.
   • handvatten voor hoe je een goede samenwerking kan aangaan met verschillende organisaties binnen jouw gemeente rondom jongeren en de digitale overheid.

Resultaat

Aan het einde van de training heb je onderstaande kennis en vaardigheden ontwikkeld:

   • je bent op de hoogte van de achtergronden van het thema jongeren en de digitale overheid.
   • je bent op de hoogte van de samenhang tussen de twee onderdelen van het jongerenprogramma van Digisterker: Digidingen-desk en Doe je digiding!
   • weet je wat de inhoud en het doel is van Digidingen-desk.
   • je hebt aan de hand van casussen ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren met een hulpvraag rondom digitale overheid.
   • je bent voorbereid om jongeren op een goede manier te ondersteunen bij vragen rondom digitale diensten van de overheid.
   • je bent voorbereid om op een goede manier samenwerking aan te gaan binnen je eigen organisatie en binnen het lokale netwerk rondom het thema jongeren en de digitale overheid.

Aanmelden voor training met open inschrijving

De eerstvolgende training 'Begeleider IDO voor jongeren met Digidingen-deskvindt plaats op:

   • Donderdag 14 september 2023: 09:30 – 13:00 uur

Klik hier om je aan te melden voor één van de bovenstaande data.


Locatie: Seats2meet Utrecht CS, Moreelsepark 65, Utrecht

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 10

Kosten: € 150,- per deelnemer. Stichting Digisterker is niet btw-plichtig, dus wij brengen geen btw in rekening

Let op! Bij meer dan 10 inschrijvingen hanteren wij de regel dat er maximaal 2 personen per bibliotheek mogen deelnemen. Zijn er geen beschikbare plaatsen meer, dan ontvang je een e-mail en word je op de wachtlijst geplaatst.

Aanmelden voor training op eigen locatie

Het is ook mogelijk om een training 'Begeleider IDO voor jongeren met Digidingen-desk op je eigen locatie aan te vragen. Er wordt dan in overleg een geschikte datum gekozen. De training duurt één dagdeel (ochtend: 09.30 – 12.30 uur of middag: 13.00 – 16.00 uur).

De kosten voor de training bedragen €500,- voor een groep van 6 tot maximaal 10 deelnemers. Dit is exclusief eventuele locatiehuur; deze kosten worden door de bibliotheek gedragen.

Meld je hier aan voor een training op locatie. Na je aanmelding nemen wij contact met jou op voor een intakegesprek. In het intakegesprek bespreken we met elkaar de volgende onderwerpen: een datum en dagdeel, de hoeveelheid deelnemers en eventuele  wensen waar we rekening mee moeten houden in de training.

Meer informatie

Voor vragen kun je mailen naar: digidingendesk@digisterker.nl of bel naar: 013 20 20 026.

Andere websites met handige informatie over wat je moet regelen tussen je 14e en 21e zijn de scholierenpagina van het NIBUD, de Checklist 18 Jaar worden van de Rijksoverheid, de website van 18ennu.nl en de website Informatiepunt Digitale Overheid.

Als medewerker van de bibliotheek kun je soms niet alle vragen van de jongeren begeleiden, omdat dat soms voorbij de expertise en rol van de medewerker gaat. Daarom is het van belang goed inzicht te hebben in plekken waarnaar je jongeren - bij voorkeur lokaal - kunt doorverwijzen. Zoals naar jongerenwerk, buurthuiswerk, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening. belastingadviseur, DUO Servicepunt et cetera. Dit vraagt om een goed beeld van de lokale sociale kaart en goede lokale contacten en afspraken met deze organisaties.

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid – (v)mbo is het online lesprogramma dat Stichting Digisterker heeft ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw vmbo en onderbouw mbo. In dit lesprogramma worden leerlingen maximaal voorbereid op levensgebeurtenissen tussen hun 14e en 18e jaar waarbij zij te maken krijgen met digitale diensten van overheids- en andere organisaties. Steeds meer scholen zetten dit lesmateriaal in. Ook veel bibliotheken bieden Doe je digiding! aan als onderdeel van hun educatieve dienstverlening in het vo en mbo.

Digidingen-desk heeft als doel jongeren zoveel mogelijk hulp te bieden bij het daadwerkelijk regelen van de digitale zaken bij overheids- en andere organisaties.

De nieuwsbrief 'Jongeren en de digitale overheid' verschijnt vijf keer per jaar. In iedere editie lees je meer over de laatste ontwikkelingen van Digidingen-desk en Doe je digiding! en vind je praktische tips over jongeren en de digitale overheid. De nieuwsbrief richt zich op het onderwijs, bibliotheken en jongerenwerk.

Meld je aan

Heb je vragen of opmerkingen over de website? Vul dan hier een contactformulier in. Het contactformulier is niet bedoeld voor inhoudelijke hulpvragen bij de diverse thema’s. Daarvoor verwijzen wij je graag naar het kopje onderaan elk thema ‘Waar vind ik hulp?’.