Onderwijs

Digidingen-desk is een website voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Jongeren krijgen tussen hun 14e en 21e jaar steeds vaker te maken met digitale diensten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting, of het aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag.

Digidingen-desk heeft als doel jongeren zoveel mogelijk hulp te bieden bij het daadwerkelijk regelen van dit soort digitale zaken bij overheids- en andere organisaties. Hiervoor vind je per thema duidelijke stappenplannen, instructiefilmpjes, tips en hulpplekken.

Veel jongeren vinden het lastig om zelfstandig digitale overheidszaken te regelen. Niet alle jongeren kunnen terugvallen op ouders/opvoeders om hen te helpen bij deze zaken. Het is dus belangrijk dat er plekken zijn waar professionals hen kunnen helpen. Als mentor, decaan of docent kun je daar laagdrempelig een rol in vervullen.

Als jongeren hulpvragen hebben over het gebruik van digitale regelingen van de overheid en andere organisaties, kun je hen wijzen op de bijpassende thema’s binnen Digidingen-desk en hen laten zien hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Ook kun je de jongeren met behulp van Digidingen-desk ondersteunen bij het daadwerkelijk regelen van de digitale zaken met de overheid en andere organisaties.

Mochten jongeren het lastig vinden om hun hulpvragen te delen, dan kun je gebruikmaken van deze kletskaarten om het gesprek te starten.

Daarnaast kun je als school in samenwerking met het jongerenwerk of de bibliotheek voorlichtingen verzorgen voor leerlingen/studenten en hun ouders over onderwerpen uit Digidingen-desk. Bijvoorbeeld aan de hand van het thema ‘18 jaar worden’.

Wil je jongeren ondersteunen bij het regelen van hun digitale overheidszaken? Gebruik dan de Checklist van Digidingen-desk. Op de Checklist vinden jongeren (en hun ouders) een handig overzicht van de meest voorkomende digitale overheidszaken waarmee ze tussen hun 14e en 18e te maken krijgen.

De Checklist is onderverdeeld in drie leeftijdscategorieën: vanaf 14 jaar, vanaf 16 jaar en vanaf 18 jaar. Hierdoor kunnen jongeren gemakkelijk zien welke thema’s vanaf welke leeftijd spelen. Zo kunnen jongeren vanaf 14 jaar hun eigen DigiD aanvragen, vanaf 16 jaar theorie-examen voor hun rijbewijs doen, en vanaf 18 jaar zorgtoeslag aanvragen. Door een vinkje te zetten bij de zaken die al geregeld zijn, krijgen jongeren grip op wat er nog geregeld moet worden.

Checklist downloaden

Wie mag er een kopie van jouw ID-kaart maken? Wat is een basisbeurs? En is een zorgverzekering voor iedereen verplicht? Met de kletskaarten van Digidingen-desk ga je aan de hand van vragen, stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek over de digitale overheid. Print en knip ze uit en start het gesprek!

Kletskaarten aanvragen

  • Je kunt ouders op de hoogte stellen van Digidingen-desk. Maak hiervoor gebruik van de kant-en-klare voorbeeldbrief.
  • Je kunt de stappenplannen uit Digidingen-desk geplastificeerd neerleggen binnen de mediatheek.
  • Je kunt gebruikmaken van de pr-middelen in de toolkit om Digidingen-desk onder de aandacht te brengen van leerlingen, ouders en collega's.
  • Je kunt Digidingen-desk onder de aandacht brengen van lokale partners zoals jongerenwerk, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening etc. Ook zij spelen vaak een rol bij het begeleiden van jongeren die moeite hebben met dit soort zaken of die dreigen in de schulden te komen die verkeerd of geen gebruik van overheidsregelingen die er voor hen zijn.

Wil jij jongeren attenderen op Digidingen-desk? In de toolkit vind je handige (communicatie)materialen zoals een animatie(video), checklist, flyers, kletskaarten, logo, posters, voorbeeldberichten voor sociale media en een voorbeeldbrief voor ouders.

Toolkit aanvragen

Stichting Digisterker verzorgt trainingen over Digidingen-desk. Het doel van de training is om de deelnemers maximaal voor te bereiden op het gebruik van Digidingen-desk. Zodat zij jongeren op goede en betrouwbare wijze maximaal kunnen ondersteunen bij levensgebeurtenissen waarbij ze te maken krijgen met de digitale dienstverlening van de overheid en van andere zakelijke dienstverleners.

In de training leer je meer over jongeren en de digitale overheid en werk je aan de hand van opdrachten aan het zelf leren kennen van de inhoud van de thema’s en stappenplannen uit Digidingen-desk. Daarnaast leer je hoe je met jongeren over deze thema’s in gesprek kunt gaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Levensgebeurtenissen jongeren tussen 14 en 21 jaar en digitale diensten van de overheid en andere zakelijke instanties.
  • Gebruik van de website Digidingen-desk.
  • Relatie onderwijsprogramma Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid. 
  • Oefenen met casussen gericht op gespreksvoering jongeren.
  • Ideeën uitwerken voor voorlichting voor jongeren tussen 14 en 21 jaar m.b.t digitale diensten van de overheid en andere zakelijke organisaties.
  • Hoe ziet de lokale sociale kaart eruit?

Op verzoek kunnen ook andere onderwerpen aan de orde komen.

De training wordt verzorgd door een medewerker van Stichting Digisterker en omvat één dagdeel. De training kan op locatie worden verzorgd. Wil je meer informatie over de training en/of de kosten? Stuur dan een mail naar digidingendesk@digisterker.nl.

Andere websites met handige informatie over wat je moet regelen tussen je 14e en 21e zijn de scholierenpagina van het NIBUD, de Checklist 18 Jaar worden van de Rijksoverheid, en de website van 18ennu.nl.

Naast Digidingen-desk biedt Stichting Digisterker het lesprogramma Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid –(v)mbo aan. Doe je digiding! is een gratis online lesprogramma voor leerlingen in de bovenbouw vmbo en onderbouw mbo. In dit lesprogramma worden leerlingen maximaal voorbereid op levensgebeurtenissen tussen hun 14e en 18e jaar waarbij zij te maken krijgen met digitale diensten van overheids- en andere organisaties. Steeds meer scholen zetten dit lesmateriaal in; in het vmbo bij maatschappijleer, economie, LOB en in het mbo bij burgerschap.

In Doe je digiding! wordt verwezen naar Digidingen-desk. Leerlingen/studenten die Doe je digiding! hebben doorlopen kunnen zo ook na afloop van het schooljaar nog terecht bij de stappenplannen en instructiefilmpjes die hen ondersteunen bij het gebruik van digitale diensten van de overheid en andere zakelijke organisaties.

De nieuwsbrief 'Jongeren en de digitale overheid' verschijnt vijf keer per jaar. In iedere editie lees je meer over de laatste ontwikkelingen van Digidingen-desk en Doe je digiding! en vind je praktische tips over jongeren en de digitale overheid. De nieuwsbrief richt zich op het onderwijs, bibliotheken en jongerenwerk.

Meld je aan

Wil je wekelijks op de hoogte blijven over de laatste ontwikkelingen over jongeren en de digitale overheid? Volg ons op LinkedIn.

Heb je vragen of opmerkingen over de website? Vul dan hieronder een contactformulier in. Het contactformulier is niet bedoeld voor inhoudelijke hulpvragen bij de diverse thema’s. Daarvoor verwijzen wij je graag naar het kopje onderaan elk thema ‘Waar vind ik hulp?’.