Jongerenwerk

Digidingen-desk is een website voor jongeren met informatie over het regelen van digitale overheidszaken. Jongeren krijgen tussen hun 14e en 21e jaar steeds vaker te maken met digitale diensten van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een eigen DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting, of het aanvragen van studiefinanciering of zorgtoeslag.

Digidingen-desk heeft als doel jongeren zoveel mogelijk hulp te bieden bij het daadwerkelijk regelen van dit soort digitale zaken bij overheids- en andere organisaties. Hiervoor vind je per thema duidelijke stappenplannen, instructiefilmpjes, tips en hulpplekken.

Veel jongeren vinden het lastig om zelfstandig digitale overheidszaken te regelen. Niet alle jongeren kunnen terugvallen op ouders/opvoeders om hen te helpen bij deze zaken. Het is dus belangrijk dat er plekken zijn waar professionals hen kunnen helpen.

Als jongerenwerker zijn jongeren jouw doelgroep. Als jongeren hulpvragen hebben over het gebruik van digitale regelingen van de overheid en andere organisaties, kun je hen wijzen op de bijpassende thema’s binnen Digidingen-desk en laten zien hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Ook kun je de jongeren met behulp van Digidingen-desk ondersteunen bij het daadwerkelijk regelen van de digitale zaken met de overheid en andere organisaties.

Daarnaast kun je voorlichting verzorgen over de onderwerpen uit Digidingen-desk aan de hand van thema’s zoals ‘Ik word 18! Wat moet ik allemaal regelen?’ of ‘Hoe laat ik geen geld liggen?’ etc. Als inspiratie voor voorlichtingen of informatiesessies hebben we kletskaarten ontwikkeld die je kunt gebruiken om het gesprek met en door jongeren over de diverse thema’s aan te (laten) gaan.

Wie mag er een kopie van jouw ID-kaart maken? Wat is een basisbeurs? En is een zorgverzekering voor iedereen verplicht? Met de kletskaarten van Digidingen-desk ga je aan de hand van vragen, stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek over de digitale overheid. Print en knip ze uit en start het gesprek!

Kletskaarten

Er zijn verschillende manieren waarop je Digidingen-desk onder de aandacht kunt brengen. Bijvoorbeeld:

 

  • Je kunt de stappenplannen uit Digidingen-desk geplastificeerd neerleggen binnen je organisatie naast een computer waarop de website Digidingen-desk.
  • Je kunt gebruikmaken van de pr-middelen in de onderstaande toolkit om Digidingen-desk onder de aandacht te brengen in je netwerk.
  • Je kunt Digidingen-desk onder de aandacht brengen van scholen waarmee je contact hebt. Wellicht gebruiken zij het lesmateriaal Doe je digiding! (zie hieronder) waarin dezelfde thema’s aan de orde komen.
  • Je kunt Digidingen-desk onder de aandacht brengen van je lokale samenwerkingspartners die een rol spelen bij het ondersteunen van jongeren rondom digitale en financiële zaken, zoals buurthuiswerk, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, bibliotheken etc.

Wil jij jongeren attenderen op Digidingen-desk? Maak dan gebruik van onze toolkit met vrij te gebruiken, kant-en-klare pr-materialen. In de toolkit vind je een poster, flyer, voorbeeldberichten voor sociale media, afbeeldingen en kletskaarten. Klik hieronder op de materialen die je wilt downloaden.

Wie mag er een kopie van jouw ID-kaart maken? Wat is een basisbeurs? En is een zorgverzekering voor iedereen verplicht? Met de kletskaarten van Digidingen-desk ga je aan de hand van vragen, stellingen en dilemma’s met elkaar in gesprek over de digitale overheid. Print en knip ze uit en start het gesprek!

Kletskaarten

Wil je ouders op de hoogte stellen van de digitale (overheids)zaken die hun kind moet regelen tussen 14 en 21 jaar? Maak dan gebruik van deze voorbeeldbrief.

Wil je jongeren op de hoogte stellen vanaf welke leeftijd zij de digitale (overheids)zaken goed geregeld moet hebben? Maak dan gebruik van deze checklist waarin jongeren precies zien wat ze moet regelen tussen hun 14e en 21e jaar.

Wil je de checklist laten drukken? Gebruik dan dit drukwerk-bestand.

 

Stichting Digisterker verzorgt trainingen over Digidingen-desk. Het doel van de training is om de deelnemers maximaal voor te bereiden op het gebruik van Digidingen-desk. Zodat zij jongeren op goede en betrouwbare wijze maximaal kunnen ondersteunen bij levensgebeurtenissen waarbij ze te maken krijgen met de digitale dienstverlening van de overheid en van andere zakelijke dienstverleners.

In de training leer je meer over jongeren en de digitale overheid en werk je aan de hand van opdrachten aan het zelf leren kennen van de inhoud van de thema’s en stappenplannen uit Digidingen-desk. Daarnaast leer je hoe je met jongeren over deze thema’s in gesprek kunt gaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Levensgebeurtenissen jongeren tussen 14 en 21 jaar en digitale diensten van de overheid en andere zakelijke instanties.
  • Gebruik van de website Digidingen-desk.
  • Relatie onderwijsprogramma (v)mbo Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid. 
  • Oefenen met casussen gericht op gespreksvoering jongeren.
  • Ideeën uitwerken voor voorlichting voor jongeren tussen 14 en 21 jaar m.b.t digitale diensten van de overheid en andere zakelijke organisaties.
  • Hoe ziet de lokale sociale kaart eruit?

Op verzoek kunnen ook andere onderwerpen aan de orde komen.

De training wordt verzorgd door een medewerker van Stichting Digisterker en omvat één dagdeel. De training kan op locatie worden verzorgd of via een open inschrijving worden aangevraagd. Wil je meer informatie over de training en/of de kosten? Stuur dan een mail naar digidingendesk@digisterker.nl.

Andere websites met handige informatie over wat je moet regelen tussen je 14e en 21e zijn de scholierenpagina van het NIBUD, de Checklist 18 Jaar worden van de Rijksoverheid, en de website van 18ennu.nl.

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid (v)mbo is het online lesprogramma dat Stichting Digisterker heeft ontwikkeld voor leerlingen in de bovenbouw vmbo en onderbouw mbo. In dit lesprogramma worden leerlingen maximaal voorbereid op levensgebeurtenissen tussen hun 14e en 18e jaar waarbij zij te maken krijgen met digitale diensten van overheids- en andere organisaties. Steeds meer scholen zetten dit lesmateriaal in. Ook veel bibliotheken bieden Doe je digiding! aan als onderdeel van hun educatieve dienstverlening in het vo en mbo.

Digidingen-desk heeft als doel jongeren zoveel mogelijk hulp te bieden bij het daadwerkelijk regelen van de digitale zaken bij overheids- en andere organisaties.

De nieuwsbrief 'Jongeren en de digitale overheid' verschijnt vijf keer per jaar. In iedere editie lees je meer over de laatste ontwikkelingen van Digidingen-desk en Doe je digiding! en vind je praktische tips over jongeren en de digitale overheid. De nieuwsbrief richt zich op het onderwijs, bibliotheken en jongerenwerk.

Meld je aan

Heb je vragen of opmerkingen over de website? Vul dan hieronder een contactformulier in. Het contactformulier is niet bedoeld voor inhoudelijke hulpvragen bij de diverse thema’s. Daarvoor verwijzen wij je graag naar het kopje onderaan elk thema ‘Waar vind ik hulp?'.