Studiefinanciering

Als je een opleiding volgt (mbo, hbo of universiteit) kun je geld van de overheid krijgen om te kunnen studeren. Dit heet studiefinanciering. Je ontvangt dit geld van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs).

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt.

 

Volg je een voltijd (bol)opleiding in het mbo? Dan heb je recht op een basisbeurs. Dit is een bedrag dat je maandelijks van DUO ontvangt om je studiekosten mee te betalen. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van je woonsituatie: als je uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer je thuis woont. De basisbeurs kan een gift zijn of worden.

Of je een aanvullende beurs kunt krijgen, hangt af van het inkomen van je ouders. Ook wordt er rekening gehouden met het aantal kinderen dat ze verzorgen, en of je ouders een studieschuld terugbetalen. De aanvullende beurs kan een gift zijn of worden.

Tip! Vraag de aanvullende beurs altijd aan. Dit hoef je maar 1 keer te doen. DUO berekent dan elk jaar of je er recht op hebt.

Met een studentenreisproduct kun je vrij of met korting reizen met het openbaar vervoer. Ook mbo’ers jonger dan 18 kunnen het reisproduct krijgen. Het studentenreisproduct kan een gift zijn of worden. Meer informatie over het studentenreisproduct vind je hier.

Heb je extra geld nodig voor je opleiding? Dan kun je lenen. Je hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook. Dit bepaal je zelf. Je kunt je lening maandelijks aanpassen of opzeggen. De lening moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Volg je een voltijd opleiding in het hbo of op de universiteit? Dan heb je waarschijnlijk recht op een basisbeurs. De basisbeurs is een bedrag dat je maandelijks van DUO ontvangt om je studiekosten mee te betalen. De hoogte van de basisbeurs is afhankelijk van je woonsituatie: als je uitwonend bent, is de beurs hoger dan wanneer je thuis woont. De basisbeurs kan een gift zijn of worden.

Of je een aanvullende beurs kunt krijgen, hangt af van het inkomen van je ouders. Ook wordt er rekening gehouden met het aantal kinderen dat ze verzorgen, en of je ouders een studieschuld terugbetalen. De aanvullende beurs kan een gift zijn of worden.

Tip! Vraag de aanvullende beurs altijd aan. Dit hoef je maar 1 keer te doen. DUO berekent dan elk jaar of je er recht op hebt.

Met een studentenreisproduct kun je vrij of met korting reizen met het openbaar vervoer. Ook mbo’ers jonger dan 18 kunnen het reisproduct krijgen. Het studentenreisproduct kan een gift zijn of worden. Meer informatie over het studentenreisproduct vind je hier.

Heb je extra geld nodig voor je opleiding? Dan kun je lenen. Je hoeft niet maximaal te lenen, minder mag ook. Dit bepaal je zelf. Je kunt je lening maandelijks aanpassen of opzeggen. De lening moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Doe je hbo of universiteit? Dan kun je geld lenen om je collegegeld te betalen. Dit noemen we collegegeldkrediet.

Hoeveel collegegeldkrediet je krijgt, hangt af van het soort collegegeld dat je betaalt. Als je wettelijk collegegeld betaalt, kun je maandelijks 1/12 van je collegegeld lenen. Betaal je instellingscollegegeld, dan kun je meer lenen. Hoeveel precies hangt af van de hoogte van je instellingscollegegeld. Er geldt wel een maximum: je kunt nooit meer lenen dan 5 keer het wettelijke collegegeld.

Het collegegeldkrediet moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Mbo

Als mbo'er moet je minimaal 18 jaar zijn voor een basisbeurs, aanvullende beurs of lening. Je kunt wel een studentenreisproduct krijgen als je nog geen 18 bent.

Hbo of universiteit

Voor hbo en universiteit geldt geen minimumleeftijd.

Je krijgt studiefinanciering als je een van de volgende opleidingen doet:

 • mbo: beroepsopleidende leerweg (bol);
 • hbo of universiteit: bachelor, master of associate degree.

Je krijgt studiefinanciering als:

 • je voltijds staat ingeschreven. Ook voor een duale opleiding (waarbij je leren en werken combineert) krijg je studiefinanciering. Voor deeltijd of de beroeps begeleidende leerweg (bbl) krijg je geen studiefinanciering;
 • je opleiding minimaal 1 jaar duurt;
 • je opleiding is erkend. Jouw school of universiteit kan je vertellen of dat zo is.

Als je mbo 1 of 2 doet, zijn je basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct altijd een gift. Je hoeft dit niet terug te betalen. Een lening moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Je basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct zijn een prestatiebeurs. Ze worden pas een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat je studiefinanciering krijgt voor mbo niveau 3 of 4. Een lening moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Haal je geen diploma? Dan moet je de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: heb je tijdens je eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs. Je mag ze houden, ook zonder diploma.

Je basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs zijn een prestatiebeurs. Ze worden pas een gift als je binnen 10 jaar je diploma behaalt. Dit noemen we de 'diplomatermijn'. De 10 jaar gaan in vanaf de 1e maand dat je studiefinanciering krijgt voor hbo of universiteit. Een lening moet je na je opleiding altijd terugbetalen, met rente.

Haal je geen diploma? Dan moet je de prestatiebeurs terugbetalen. Hierop is 1 uitzondering: heb je tijdens je eerste 5 maanden studiefinanciering een aanvullende beurs gekregen? Deze maanden aanvullende beurs vallen niet onder de prestatiebeurs. Je mag ze houden, ook zonder diploma.

Studiefinanciering vraag je aan via de website van DUO. Bekijk hieronder het stappenplan of de video.

 

Stappenplan - Digidingendesk - het informatiepunt voor jongeren
Video uitleg - Digidingendesk - het informatiepunt voor jongeren

Studiefinanciering vraag je aan via de website van DUO. Bekijk hieronder het stappenplan of de video.

 

Stappenplan - Digidingendesk - het informatiepunt voor jongeren
Video uitleg - Digidingendesk - het informatiepunt voor jongeren

Heb je besloten te stoppen met je studie? Of ben je bijna klaar met je studie en ga je niet verder studeren? Zet je studiefinanciering dan op tijd stop via de website van DUO.

 

Video uitleg - Digidingendesk - het informatiepunt voor jongeren

Let op!

Je studentenreisproduct moet je zelf stopzetten bij een ophaalautomaat op het station of in de winkel. Meer informatie over het stopzetten van je studentenreisproduct vind je hier.

Nieuw

Krijg je studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren? En kun je niet bijverdienen door een medische beperking, bijvoorbeeld een chronische ziekte of handicap? Dan kun je misschien een studietoeslag krijgen van je gemeente. Bekijk hier hoeveel studietoeslag je minimaal per maand kunt ontvangen.

Voor de studietoeslag moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je ontvangt studiefinanciering of een tegemoetkoming voor scholieren.
 • Je kunt door een medische beperking niets bijverdienen naast je studie.
 • Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering.

Je vraagt de studietoeslag aan via de website van de gemeente waar je woont. Dit geldt ook als je in een andere gemeente studeert.

Volg je een opleiding in het mbo, hbo of wo? En heb je vanwege een geldige reden studievertraging opgelopen? Dan kun je misschien geld krijgen van een speciaal fonds op jouw school of universiteit. Geldige redenen voor studievertraging zijn bijvoorbeeld ziekte, zwanger worden, het hebben van een beperking, bijzondere familieomstandigheden of deelname aan een studentenraad/vereniging. Je vraagt de vergoeding aan bij jouw school of universiteit. Weet je niet zeker of je aan de voorwaarden voldoet? Vraag dit dan na bij je school of universiteit.

Lees meer informatie over het mbo-studentenfonds (voor mbo) of over het Profileringsfonds (voor hbo en wo).

 • Kijk op de website van DUO voor meer informatie over studiefinanciering.
 • Bekijk de Checklist Studeren van de Rijksoverheid en krijg een persoonlijk overzicht met wat je moet regelen als je gaat studeren en waar je recht op hebt.
 • Op watkoststuderen.nl vind je een handige tool waarmee je een begroting kunt maken van jouw inkomsten en uitgaven. Ook geeft de tool inzicht in verschillende mogelijkheden om je studie te betalen.

Waar kan ik hulp krijgen?

Heb je vragen over studiefinanciering? Neem dan contact op met:

 • DUO – Voor vragen over studiefinanciering kun je terecht op de website van DUO of bij een Servicekantoor. DUO heeft ook accounts op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube waar je vragen kunt stellen. Of bel met de klantenservice van DUO via 050 – 599 77 55.
 • De Bibliotheek – In de meeste bibliotheken vind je een Informatiepunt Digitale Overheid waar je geholpen kunt worden met vragen over o.a. je studiefinanciering. De hulp bij het Informatiepunt Digitale Overheid is gratis. Ook als je geen lid bent.