Evaluatieformulieren

Documenten evaluatieformulieren Digidingen-desk

Het is zinvol om het inloopspreekuur Digidingen-desk. Inloopspreekuur voor jongeren op twee manieren te evalueren

  1. Evaluatie door de begeleiders van het inloopspreekuur. Er is een schriftelijke vragenlijst beschikbaar waarmee de begeleiders kunnen vastleggen hoeveel bezoekers van het inloopspreekuur er zijn geweest, welke vragen er zijn gesteld, of de vraag kon worden beantwoord et cetera. Klik hier voor het Word-document van het evaluatieformulier.
  2. Evaluatie door de bezoekers van het inloopspreekuur. Begeleiders kunnen de bezoekers zelf ook laten evalueren wat hij/zij van het inloopspreekuur en de geboden ondersteuning vond. Bibliotheek Rotterdam gebruikt daarvoor bijvoorbeeld een scheur-enquête. Klik hier voor dit voorbeeld.