Over de uitlegpagina’s

Hoe de uitlegpagina’s op deze site te gebruiken

Stichting Digisterker heeft rondom vijf thema’s stappenplannen ontwikkeld en instructiefilmpjes verzameld. Deze stappenplannen en instructiefilmpjes staan op de ‘uitlegpagina’s’ van de site Digidingen-desk (kijk op de homepage bij het rechterblok ‘Informatie bezoeker’). De thema’s zijn:

  • DigiD: Aanvragen DigiD en activeren DigiD
  • Identiteitsbewijzen: aanvragen ID-kaart of paspoort
  • Loonheffing: terugvragen loonheffing
  • Studiefinanciering: aanvragen studiefinanciering en studentenreisproduct
  • Verkeer en Vervoer: aanvragen rijexamen en rijbewijs, tenaamstelling kentekenbewijs

Jongeren die vragen hebben over deze onderwerpen kunnen zelfstandig of met ondersteuning van de begeleider van het inloopspreekuur gebruik maken van deze stappenplannen en instructiefilmpjes, om zo een antwoord te krijgen op hun vragen en/of meer helderheid te krijgen over de stappen die ze moeten zetten.

De stappenplannen kunnen ook worden geprint en geplastificeerd. Deze geplastificeerde prints kunnen worden neergelegd bij de computers/laptops die beschikbaar zijn gesteld voor de bezoekers van het spreekuur. Zo kunnen de bezoekers een website van de overheid raadplegen terwijl ze het stappenplan fysiek naast zich hebben liggen.

Voor het vergroten van de eigen expertise binnen de organisatie, is het raadzaam de vragen van de bezoekers van het inloopspreekuur te registreren en digitaal op te slaan. Ook nieuwe informatiebronnen of organisaties die door begeleiders gevonden/benut worden, zijn handig om vast te leggen. Op die wijze wordt binnen de organisatie gezamenlijk gewerkt aan het delen van kennis en het vergroten van de expertise. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een evaluatieformulier.

 

Wanneer doorverwijzen?

Het kan voorkomen dat de bezoeker van het inloopspreekuur een zodanig specifieke vraag heeft dat de begeleider daar geen antwoord op heeft/kan vinden. Het is in dat geval handig om te weten naar welke lokale/regionale organisaties de bezoekers kunnen worden doorverwezen, zoals naar een belastingadviseur, DUO Servicepunt, gemeentebalie, schuldhulpverlening et cetera. Op die wijze wordt voor de organisatie ook het netwerk van instellingen vergroot, die zich bezighouden met dezelfde en aanpalende thema’s. Deze contacten met dit soort organisaties kunnen tevens worden gebruikt om hen te attenderen op het inloopspreekuur voor jongeren en hun te vragen jongeren te attenderen op het inloopspreekuur. Op deze wijze versterkt men elkaars functie in de keten van organisaties die zich richten op het ondersteunen van jongeren.