Training coördinator en begeleiders

Hoe ziet de scholing van coördinator en begeleiders eruit?

De begeleiders en de coördinator van het inloopspreekuur worden minimaal een maand voorafgaand aan het eerste inloopspreekuur Digidingen-desk getraind in de aanpak en inhoud van het inloopspreekuur. De training wordt verzorgd door een medewerker van Stichting Digisterker, in principe op locatie. De training omvat één dagdeel.

In de training wordt zowel kennis overgedragen als via opdrachten gewerkt aan het zelf leren kennen van de inhoud van de thema’s en stappenplannen voor het inloopspreekuur. De volgende onderwerpen komen in de training aan de orde:

  • Digitale overheid en Stichting Digisterker
  • Digitale overheid en jongeren
  • Educatief programma jongeren en digitale overheid
  • De website Digidingen-desk. Inloopspreekuur voor jongeren
  • Stappenplannen jongeren en digitale overheid
  • Organisatie van het inloopspreekuur

De deelnemers aan de training ontvangen na het succesvol doorlopen van de training een certificaat van deelname. De kosten voor de training bedragen €800,- all in, met een maximum van 12 deelnemers.

Voor verdere, praktische informatie kunt u contact opnemen met Angeliek van Zanden, Programmaleider Jongereneducatie bij Stichting Digisterker:

Naast het trainen van de begeleiders van het inloopspreekuur is het belangrijk om relevante collega’s zoals inlichtingenmedewerkers van de bibliotheek of docenten van de school te informeren over het inloopspreekuur. Zij kunnen een rol spelen in het attenderen op en doorverwijzen van jongeren naar het inloopspreekuur.