Over Digidingen-desk

Vanaf 14 jaar krijgen jongeren te maken met digitale diensten van overheidsorganisaties, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een identiteitskaart, het aanvragen van het theorie-examen voor scooter- of autorijbewijs of het terugvragen van loonheffing bij een bijbaantje. Op weg naar hun 18de verjaardag komen daar ook zaken bij als het aanvragen van een zorgverzekering en zorgtoeslag en het regelen van online bankzaken.

Een deel van de jongeren heeft te weinig kennis van dit soort zaken. Daarnaast hebben zij moeite met de taal- en digitale vaardigheden die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de regelingen die er vanuit de digitale overheid voor hen zijn. Uit onderzoeken in het (v)mbo blijkt bijvoorbeeld dat een behoorlijk deel van de jongeren laaggeletterd is en moeite heeft met digitale informatievaardigheden.

Door gebrek aan kennis en vaardigheden maken jongeren te weinig of op een verkeerde manier gebruik van (inkomens)regelingen die er voor hen zijn. Zo maakt slechts een derde van de mbo-jongeren gebruik van teruggaaf inkomstenbelasting bij een bijbaantje, vraagt één op de drie mbo’ers geen zorgtoeslag aan en weet twee derde van de mbo-studenten op niveau 1 en 2 niet dat hun basisbeurs een gift is (Nibud Mbo-onderzoek, 2021). Door dit gebrek aan kennis kunnen er onnodig en vroegtijdig schulden ontstaan.

Onderzoek

Stichting Digisterker heeft in 2017 onderzoek gedaan naar jongeren en de digitale overheid en de problemen die zich daarbij voordoen. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit whitepaper. Voor Stichting Digisterker waren de uitkomsten van het onderzoek aanleiding om lesmateriaal te ontwikkelen voor jongeren in het vmbo en mbo: Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid.

In 2021 heeft het Verwey-Jonker Instituut, in opdracht van Stichting Digisterker, onderzoek gedaan naar de vraag of er naast de onderwijsaanpak van Doe je digiding! nog andere manieren zijn om jongeren te ondersteunen bij de omgang met de digitale overheid. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport. Een belangrijke uitkomst was de wens van jongeren, ouders en professionals uit onderwijs, bibliotheken en jongerenwerk, tot een website waarop achtergrondinformatie, stappenplannen, instructiefilmpjes en tips uit het lesmateriaal Doe je digiding! terug te vinden zijn. Dit is de website Digidingen-desk. Informatiepunt voor jongeren geworden.

Digidingen-desk. Informatiepunt voor jongeren

Op Digidingen-desk kunnen jongeren die Doe je digiding! hebben doorlopen ook na het einde van het schooljaar nog terecht bij informatie die hen kan helpen bij het gebruik van digitale diensten van de overheid. Ook jongeren die op school geen Doe je digiding! hebben gehad kunnen nu gebruikmaken van deze informatie. En daarnaast is de informatie toegankelijk voor ouders/opvoeders en professionals uit het onderwijs en het jongerenwerk.

Bibliotheken kunnen Digidingen-desk gebruiken om binnen het Informatiepunt Digitale Overheid hulp te bieden aan jongeren.

Digidingen-desk is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Digidingen-desk sluit aan op de Agenda Digitale Overheid.

Stichting Digisterker

Digidingen-desk is een dienst van Stichting Digisterker. Stichting Digisterker ontwikkelt educatieve programma’s en dienstverleningsconcepten op het gebied van de digitale overheid, zowel voor jongeren als voor volwassenen. Doel van deze programma’s en dienstverleningsconcepten is om de digitale vaardigheden van jongeren en volwassenen te versterken. Stichting Digisterker doet dit in samenwerking met verschillende partners, zoals onderwijsorganisaties, bibliotheken, jongerenwerk en overheidsorganisaties.